Referat

Bestyrelsesmøde i Sct. Josefs børnehave

Mandag den 20. juni kl.17.30

Indkaldte: Silvia Munro, Simon Gjedde, Allan Aagaard Kristensen, Louise Fabricius Aagaard, Heidi Dandanell, Charlotte Munch Andersen (leder), Mille Kornum (medarbejder- repræsentant)

Fremmødte:

Silvia, Simon, Louise, Heidi, Charlotte

Mødeleder: Louise

Referent: Simon

Dagsorden

 

Bestyrelsen bød velkommen til Silvia, som ny i bestyrelsen

 

  1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

  1. 2.      Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmødet den 2. maj 2016 blev godkendt.

 

  1. 3.      Meddelelser fra lederen

-          Personale trivsel og udvikling samt proces fremadrettet med konsulent

Charlotte orienterede om baggrunden for processen med at anvende en udviklingskonsulent og om den videre proces fremad. Charlotte orienterede også om at sygefraværet var stabilt

-          Sundhedsforsikring for personalet

Der var enighed om at tegne en sundhedsforsikring for de ansatte, men Charlotte skal dog først forinden undersøge de skattemæssige konsekvenser.

-          Nye vikarer

Der er startet 2 nye vikarer, Gertrud og en ung mand.

-          Svar på ansøgning om nedsættelse af driftsgaranti.

Charlotte orienterede om at udvidelsen af aktiviteter for børn mellem 2 og 3 år vil betyde en mindre stigning i driftsgarantien.

-          Tag renoveringssag

Vi er ved at lave en endelig aftale med kommunen om pant i forbindelse med tagrenoveringen.

-          Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser

Vi er i gang med ansøgningen hos kommunen om etablering af vuggestue for børn mellem 2 år og 2 år og 9 måneder. Kommunen behandler dette på et møde den 18. august, og vi kan i givet fald begynde den 01.september.

-          Status venteliste og nye samt kommende børn

Vi har flere børn på vej ind og forventer at være oppe på 34 børn den 01.oktober.

-          Arbejdsdag/sommerfest 3. juni

Charlotte orienterede fra arbejdsdagen/ sommerfesten den 03. juni, som var vellykket.

 

 

  1. 4.      Økonomi

-          Budget 2016

Budgettet for 2016 synes nu at være mere positivt end før, grundet at vi har flere børn på vej ind. Simon og Charlotte laver nyt budget til næste møde.

-          Økonomisk balance pr. 31/5

Balancen for 31. maj udviser et mindre overskud, som indarbejdes i det reviderede budget for 2016.

 

  1. 5.      Legeplads og udenoms arealer

-          Flisebelægning ved ny indgang

Charlotte undersøger hvad vi kan gøre ved flisebelægningen og indhenter tilbud.

-          Renovering af murværk

Charlotte har fået et tilbud vedrørende renovering af murværk, som hun undersøger om kan reduceres lidt.

 

  1. 6.      Nyt fra personalet

Der var intet under dette punkt.

 

  1. 7.      Eventuelt

-          Bestyrelsesmøder i efteråret

Der afholdes bestyrelsesmøder som følger

Mandag den 15. august kl. 17.30 – 19.30

Tirsdag den 11. oktober kl. 17.30 - 19.30

Torsdag den 15. december kl. 18.00 (NB) på Rådhuskælderen

Herefter julefrokost

 

-          Forældremøde med valg til bestyrelsen den 29. september.

Afholdes den kl. 18.00

 

  1. 8.      Evaluering

Louise sluttede mødet lige til tiden.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 10:42

Jeg ønsker at opskrive min datter Kirsten Sofie T. R. Christensen født 05.02.18 til en plads i jeres børnehave.
Mvh. Mette Regel

...
02.02 | 22:32

Skønt at se alle de dejlige unger. Smil på læben og god stemning. Tak fordi I ligger billeder op.
Den bedste børnehave 😍

...
23.04 | 22:30

Tak for en dejlig fest. På vej hjem sagde Maya begejstret "det har været den bedste dag i hele verden!" Stor ros til alle de voksne for jeres engagement.

...
08.05 | 00:51

1000 tak for en super velkomst til børnehaven. Tak for et godt og informativt møde her til aften. Hyggeligt også at møde de andre forældre. Cornelias forældre

...
Du kan lide denne side