Dagsorden og referat

Referat  af Bestyrelsesmøde i Sct. Josefs børnehave

Mandag den 31. marts 2016 kl. 17.30 – 19.00 i Børnehaven.

Indkaldte: Jana Nelth, Simon Gjedde, Allan Aagaard Kristensen, Louise Fabricius Aagaard, Heidi Dandanell, Charlotte Munch Andersen (leder), Julie Jensen (medarbejder-repræsentant)

Fremmødte:

Alle

Mødeleder: Heidi

Referent: Simon

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden

  Dagsordenen blev godkendt

   

 2. Godkendelse af referat

  Referatet af bestyrelsesmødet den 07.december 2015 blev godkendt.

   

 3. Meddelelser fra lederen

 • Julie går på barsel og en ny pædagog Laura Linder ansat i barselsvikariat.

 • Der er praktikanter i foråret. Sara og Stine.

 • Der er sat fokus på det fysiske arbejdsmiljø i forbindelse med APV.

 • Der gennemføres MUS-samtaler i maj/juni måned med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

 • Chalotte tegner sundhedsforsikring for de ansatte

 • Nye regler om udsættelse af skolestart. Der er godkendt en udsat skolestart og yderligere en er ekstraordinært godkendt

 • Venteliste 2017/2018

  • Vi har mistet 5 børn grundet de integrerede grupper i de kommunale børnehaver.

  • Vi skal undersøge om vi skal etablere en vuggestue og etablere integrerede grupper i lighed med de kommunale. Charlotte undersøger det og laver et oplæg.

 • Bestyrelsen diskuterede markedsføring. Simon og Charlotte laver et kortsigtet og et langsigtet oplæg. Charlotte kontakter Tine og Simon Thorsten.

 • Børnehavens hjemmeside skal opdateres. Det skal undersøge om den har responsivt design. Allan undersøger dette og også mulighederne for en ny hjemmeside.

 • Charlotte og Simon undersøger om vi skal etablere en Facebookgruppe.

 • Vi har fået bevilget ressourcetimer fra Roskilde kommune til et barn.

   

 1. Legeplads og udenoms arealer

 • Skolen foretager i foråret facaderenovering, og dette kan give lidt gener.

 • Der afholdes møde mellem de forskellige institutioner på Frederiksborgvej og Roskilde Kommune vedrørende trafikforholdende.

   

 • Ekstra meget regnvand på legepladsen i forhold til den nye flisebelægning og fald ved den nye indgang. Niels Erik har aktiveret regnvandspumpen det skulle fjerne regnvandet ved indgangen til børnehaven fremover.

 • Der er konstateret flere huller i græsplænen på legepladsen. Til sommerferien vil vi få en anlægsgartner til at udjævne hullerne og lægge de sidste fliser ved indgangen.

   

 1. Økonomi

 • Regnskab 2014 og Regnskab 2015 blev godkendt og underskrevet. Der rundsendes en orientering om hvad beløbet ”øvrige skyldige omkostninger er sammensat af”.

 • Budget 2016 er OK indtil videre, men Chalotte holder en vågent øje med udviklingen i indskrivninger og ventelisterne.

 • Charlotte orienterede kort fra konkursboet fra Frie Børnehaver.

 

 1. Tagrenovering

 • Advokaten har sendt et brev til Roskilde med vores synspunkter. Vi afventer deres svar.

 

 1. Information fra personalet

  -         Julie orienterede om, at det er hårdt for personalet lige nu, fordi der er 40 børn i marts og april.

  -         Underlag og græs på legepladsen. Personalet synes græsplænen ikke er pæn, der er mange områder hvor græsset allerede er slidt af. Det aftales at give græsset en chance, det er lagt i efteråret og det har været vinter med hårdt slid. Det aftales at se tiden an og give det gødning i foråret. Til sommer vil huller blive jævnet og der vil blive lagt de sidste fliser som nævnt ved punkt 4.

           

   

 2. Ansøgning om nedsættelse af driftsgaranti

 • Ansøgning til Roskilde Kommune om nedsættelse af driftsgaranti underskrives og indseendes.

   

 1. Eventuelt

 • Næste møde er mandag den 20. juni kl. 17.30.

   

 1. Evaluering

  Der var tilfredshed med mødets afvikling.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.02 | 22:32

Skønt at se alle de dejlige unger. Smil på læben og god stemning. Tak fordi I ligger billeder op.
Den bedste børnehave 😍

...
23.04 | 22:30

Tak for en dejlig fest. På vej hjem sagde Maya begejstret "det har været den bedste dag i hele verden!" Stor ros til alle de voksne for jeres engagement.

...
08.05 | 00:51

1000 tak for en super velkomst til børnehaven. Tak for et godt og informativt møde her til aften. Hyggeligt også at møde de andre forældre. Cornelias forældre

...
12.10 | 00:15

super at man nu nemt kan finde nyhedsbrevet:) tak for en dejlig børnehave :)

...
Du kan lide denne side