Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde i Sct. Josefs børnehave

Mandag den 07. december kl. 18:00 – 19.00 på Rådhuskælderen.

Referat

Indkaldte: Jana Nelth, Simon Gjedde, Allan Aagaard Kristensen, Louise Fabricius Aagaard, Heidi Dandanell, Charlotte Munch Andersen (leder), Julie Jensen (medarbejder-repræsentant)

Fremmødte:

Alle

Mødeleder: Allan

Referent: Simon

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden

  Dagsordenen blev godkendt

 2. Godkendelse af referat

  Referat af bestyrelsesmødet den 20.oktober 2015 blev godkendt.

   

 3. Meddelelser fra lederen

 • Status på venteliste og forventning af antal børn i 2016.

  Der er 20 børn på venteliste, heraf 10 i 2016, 8 i 2017 og 2 i 2018.

 • Forældreopkrævning/restance

  Der er ca. 15.000 i restance.

 • Skoleudsættelser i forhold til nye retningslinjer.

  Vi har søgt om skoleudsættelse på børn og afventer svar fra kommunen. Ifølge tilsynskonsulent er der stadig mulighed for at få skoleudsættelse i foråret 2016.

 • Forslag til lukkedage i 2016.

  De foreslåede lukkedage blev godkendt.

 • Pædagogisk tilsyn fra kommunen.

  Charlotte havde følgende kommentarer til tilsynsrapporten: Opmærksomhedspunkt vedr. frokostsituationen, der er i dagligdagen en velfungerende struktur ved frokostsituationen. Der vil være dage med mere uro end andre dage når 34 børn skal have tøj af i garderoben, vaske hænder og ind og spise på stuerne.

 • Personale situation og ny tilkaldevikar.

  Clara stopper med udgangen af januar, da hun skal starte på sit studie. Ny vikar ansat hun hedder Anna Jensen. Der vil i begyndelsen af 2016 blive brug for ekstra vikartimer når der starter nye småbørn i børnehaven.

 • Tilbagemelding på lanternefesten/indvielse af børnehavens nye legeplads.

  Det var en rigtig fin fest, der var et fremmøde på 120 mennesker.

 • Information om portal for private dagtilbud.

  På den nye portal for private dagtilbud kan man finde nyheder om politiske emner m.m. i forhold til de private institutioner i Danmark. www.portalprivat.dk  

 • Tilbagemelding på møde med Danske Bank.

  Charlotte og Simon havde et fint møde med Danske Bank, hvor vi gennemgik arrangementet.

 • Bestyrelses kursus

  De der havde deltaget, synes det var et fint kursus og det var rart at blive bekræftet i, at den procedure vi har ved børnehavens bestyrelsesmøder lever fuldt ud op til lovgivningen og det der anbefales. Vi skal huske, at der hvert andet år skal informeres om madordning på et forældremøde.

   

 1. Legeplads og udenoms arealer

 • Status på projekterne

 • Ekstra meget regnvand på legepladsen efter den nye plads foran skolen er etableret. Afvandingsrist ved børnehavens nye indgang er ikke optimal. 

  Der indhentes forslag til løsning. Simon tager kontakt til skolen om en løsning.

 • Forslag til vandafvanding og eventuel sandfangs brønd/riste på legepladsen.

  Priser indhentes af Charlotte.

 • Snerydning udenfor og inden for børnehaven.

  Charlotte har modtaget et tilbud på snerydning. 2800 kr. ex. moms pr. gang for snerydning på fortovet og ved indgangene. Det besluttes at vurderer i løbet af vinteren hvad vi gør hvis der kommer et voldsomt snefald.

   

 1. Økonomi

 • Regnskab 2014

  Vi har endnu ikke modtaget noget regnskab. Charlotte har rykket et par gange.

 • Resultat oktober 2015

  Resultatet for de første 10 måneder er tilfredsstillende. Lige nu tyder det på et overskud før afskrivninger på omkring ca. 150.000 kr.

 • Budget 2016

  Budget for 2016 blev foreløbigt godkendt med følgende bemærkninger:

  Bestyrelsen gennemgik budget og budgetforudsætninger og havde følgende bemærkninger:

  1. De kommunale tilskud tilrettes, når vi kender dem.

  2. Børnetallet tilrettes.

  3. Forældrebetalingen holdes uændret.

  4. Lukkedage for 2016 blev godkendt.

  5. Charlotte undersøger om vi kan lave differentieret forældrebetaling ved de yngste børn indtil de fylder 3 år.

  6. Der arbejdes videre med turen til Rom.

  7. Budgetforslag til inventar, vedligeholdelse mv. indsættes i budgettet

  8. Der indsættes yderlige udgifter til vikarer for februar, marts og april måned 2016.

   Når vi kender de endelige tal laver Simon og Charlotte budgettet færdigt og det fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne til skriftlig høring.

    

 1. Godkendelse af udviklingsplan for 2016/2017.

 • Bestyrelsen godkendte den fremsendte udviklingsplan.

   

 1. Information fra personalet

  - Der var ingen information fra personalet

   

 2. Ansøgning om nedsættelse af driftsgaranti

 • Simon informerede om den mulighed at ansøge om nedsættelse af driftsgarantien fra 3 til 1 måned. Der var enighed om at bestyrelsen ville ansøge kommunen om det. Simon udfærdiger brev.

   

   

 1. Eventuelt

 • Næste møder

  Der aftaltes følgende kommende møder i 2016:

  31. marts  kl. 17.30 Bestyrelsesmøde

  20. juni     kl. 17.30 Bestyrelsesmøde

  10. maj     Kl. 18.00 Forældremøde

  19. sep.     kl. 17.30  Bestyrelsesmøde

  29. sep      kl. 18.00   Forældremøde

  13. okt.     Kl. 17.30   Bestyrelsesmøde

   

 1. Evaluering

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.02 | 22:32

Skønt at se alle de dejlige unger. Smil på læben og god stemning. Tak fordi I ligger billeder op.
Den bedste børnehave 😍

...
23.04 | 22:30

Tak for en dejlig fest. På vej hjem sagde Maya begejstret "det har været den bedste dag i hele verden!" Stor ros til alle de voksne for jeres engagement.

...
08.05 | 00:51

1000 tak for en super velkomst til børnehaven. Tak for et godt og informativt møde her til aften. Hyggeligt også at møde de andre forældre. Cornelias forældre

...
12.10 | 00:15

super at man nu nemt kan finde nyhedsbrevet:) tak for en dejlig børnehave :)

...
Du kan lide denne side